Факти за рибите

Интересни материали свързани с рибите.

Какво не знаем за океана

Години наред учени, геолози, изследователи прочуват морета и океани на шир. И въпреки многобройните открития океанското дъно остава една необятна вселена, която винаги има с какво ново да впечатли, изненада и дори уплаши човека.

Данни, факти, тези, твърдения, до гатки, всичко това остава за напред в бъдещето, защото океанът и до днес е най-малко проучената част от земното полукълбо. Има обаче една голяма част от всички открития и факти, които за обикновения човек остават неизвестни, а определено биха били и интересни. Ето и някои от тях:

  1. Голяма част, около 2/3 от морски свят бива и до днес непроучен и неизвестен;
  2. В необятната с човешко око водна шир, все още има десетки неща, които остават загадка. Едно от тях е звука, познат като Джулия;
  3. В океанските води остават поне осем типа делфини и китове, които все още не са причислени към някой конкретен вид;
  4. Все още една голяма част от океана (около 90%) не са съвсем ясно отразени на картата, а за да стане реалност това ще са нужни поне 125 години;
  5. Някои изследователи смятат, че под океанското дъно има неоткрити притоци на реки и езера, а те биват обитавани от непознати за нас същества;
  6. Във водите на океана има много ценни минерали;
  7. По океанското дъно и из студените води на океана има огромни рибни екземпляри задминаващи 233 кг;
  8. По бреговете на Куба, изследователите са открили останки на древен град, разположен под водата. Съмненията падат на загубения град на маите;
  9. Дали по океанското дъно съществуват русалки или те остават само мит, можем да до гатваме;
  10. За най-голямо под въпрос си остава как всъщност да бъде изследван Океана, когато, чрез условията, които поставя не позволява да бъде опознат в дълбочина.

Вход