Факти за рибите

Интересни материали свързани с рибите.

Няколко уникални обитатели на морската шир

В моретата живот се заражда милиони години по-рано. Тогава крайбрежните води достигали до двеста метра в дълбочина и заемали едва една десета от водната площ. В тях обитателите намиращи убежище и приемащи ги за свои дом били 99% от познатите ни днес морски видове.

Сред богатството на морския свят има десетки хиляди видове, които будят интерес с уникалността и спецификата си. Ето и някои от тях:

Октопод – смятан е от миналото до наши дни за едно от най-интелигентните и големи безгръбначни животни. Само по себе си, той харесва самотата и живее в подводни пещери. Когато трябва да се скрие от нападателите врагове, октопода ляга неподвижно на дъното и сменя цвета си със сходен на обкръжаващата го среда. Природата е дарила този морски обитател и с още едно неземно и будещо у нас хората творение, а именно, когато бъде нападнат октоподът изхвърля облак сходен на тъмно мастило и скривайки се в него, успява да заблуди врага и да избяга.

Корал – отнася се към полипите и представлява меко водно тяло. Коралът има собствен варовиков скелет и се среща в много форми и видове. Коралите живеят в масивни колонии и се съчетават в удивителни конструкции с уникални форми.

Морско конче – представител на семейството на морски игли. Формата му е на фигурка от шах и обитава топлите морета. Морско конче се придвижва във водата, плувайки вертикално, а способността му да приема цвета на околната среда, позволява да се скрие от опасностите. Въпреки това морско конче има дебела обвивка и бодли, което го прави нехаресвана храна за враговете. Женската на морско конче създава хайвер, а за раждането е ангажирам мъжкия екземпляр.

Бяла акула – е морско животно, което и до днес буди ужас не само сред останалите морски обитатели, но и сред хората. Природата я създава, така, че сякаш я осъжда на вечна скорост, а именно да плува непрестанно, за да оцелява. И като правим това сравнение, нека споменем, че бялата акула не може да живее без доставка на огромни количества кислород, които достигат до организма и през водата, която преминава в хрилете. Бяла акула има невероятната дарба да усети една капка кръв на разстояние и смесена в 4,6 милиона литра вода.

Син кит – известен е още като гигантски кит и е смятан за най-огромното животно на планетата. За сметка на размера, не може да се съди по прехраната му. Синият кит се храни с най-дребният воден обитател планктон. Този кит може да ловува в най-дълбоките води, но природата го прави такъв, че трябва да излиза на повърхността на водата, за да поема въздух. Дишането на кита става под налягане и във форма на пара, която има вид на фонтан. Той от своя страна може да достигне 7 метрова височина.

Вход